Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák – Wikiforrás

Ravi fogyás tóvidék

Беккер подтянул ноги, стараясь протиснуться в проем.

Hol is szándékozik lakni ezután? Itt, helyben, James úr! Nous n'abandonnerons pas la mine, notre vieille nourrice, parce que son lait s'est tari! Mi nem hagyjuk el a bányát, a mi jó öreg dajkánkat azért, mivel ravi fogyás tóvidék teje elfogyott. Ma femme, mon fils et moi, nous nous arrangerons pour lui rester fidèles! A feleségemmel és fiammal majd csak szerét ejtjük valahogy, hogy hívek marad­hassunk hozzája Hát Isten áldja, Simon - válaszolt a mérnök, aki fölindulásában alig bírta kiejteni ezeket a szavakat.

Nem, ismétlem: a viszontlátásra, James úr! Foi de Simon Ford, Aberfoyle vous reverra! L'ingénieur ne voulut pas enlever cette dernière illusion à l'overman.

A mérnök nem akarta megfosztani a bányamestert utolsó álmodozásától. Il embrassa le jeune Harry, qui le regardait de ses grands yeux fogyás hogyan csináltam. Magához ölelte a fiatal Harryt, aki tágra nyílt szemével meghatottan hallgatta a beszélgetést. Il serra une dernière fois la main de Simon Ford et quitta définitivement la houillère. Azután még egyszer megrázta Simon Ford kezét, és véglegesen távozott a bánya udvarából.

Voilà ce qui s'était passé dix ans auparavant; mais, malgré le désir que venait d'exprimer l'overman de új fogyás ital revoir quelque jour, James Starr n'avait plus entendu parler de lui.

Ezek az elmondottak úgy tíz esztendővel ezelőtt történtek, és Simon Ford minden fogadko­zása dacára, hogy így meg úgy lesz ravi fogyás tóvidék viszontlátás: James Starr többé mit sem hallott felőle.

Et c'était après dix ans de séparation, que lui arrivait cette lettre de Simon Ford, qui le conviait à reprendre sans délai le chemin des anciennes houillères d'Aberfoyle. Most, tíz évi elszakadás után, íme, kapja Simon Fordtól ezt a levelet, amelyben haladék nélkül kéri őt, hogy látogassa meg a régi aberfoyle-i bányatelepeket. Une communication de nature à l'intéresser, qu'était-ce donc?

Rendkívül érdekelte a dolog! Ugyan mi lehet az? La fosse Dochart, le puits Yarow! Dochart-bánya, Yarow-akna! Quels souvenirs du passé ces noms rappelaient à son esprit! Milyen emlékeket ébresztettek föl e nevek agyában! Szép idők voltak azok, a munkának és a küzdelemnek az ideje! James Starr relisait la lettre. Mérnöki pályafutásának legszebb évei!

Il la retournait dans tous les sens. James Starr újra meg újra elolvasta a levelet. Il regrettait, en vérité, qu'une ligne de plus n'eût pas été ajoutée par Simon Ford. Igazán sajnálta, hogy Simon Ford legalább egy sorral nem toldotta ravi fogyás tóvidék írását.

Il lui en voulait d'avoir été si laconique.

ravi fogyás tóvidék

Szinte haragudott rá ezért a szűkszavúságáért. Était-il donc possible que le vieil overman eût découvert quelque nouveau filon à exploiter? Lehetséges volna, hogy az öreg bányamester mégis valami új széneret fedezett föl?

ravi fogyás tóvidék

Nem, nem, az lehetetlen James Starr se rappelait avec quel soin minutieux les houillères d'Aberfoyle avaient été explorées avant la cessation définitive des travaux. James Starr visszaemlékezett, hogy milyen aprólékosságig menő gonddal kutatták föl a bányatelep minden zegét-zugát, mielőtt annak a kitermelését végleg beszüntették. Il avait lui-même procédé aux derniers sondages, sans trouver aucun nouveau gisement dans ravi fogyás tóvidék sol ruiné par une exploitation poussée à l'excès.

Ő maga vezette az utolsó próbafúrásokat, de a belterjes művelés által kimerített talajban semmiféle új széntelepre nem akadt. On avait même tenté de reprendre le terrain houiller sous les couches qui lui sont ordinairement inférieures, telles que le grés rouge dévonien, mais sans résultat. Még azokat a kőzetrétegeket is megbolygatták, amelyeken a kőszén beágyazva szokott nyugodni, így a devoni vörös homokkőzetet: mindhiába! James Starr avait donc abandonné la mine avec l'absolue conviction qu'elle ne possédait plus un morceau de combustible.

James Starr tehát abban a föltétlen meggyőződésben hagyta el a bányát, hogy abban többé egy darabka égetni való anyag sincsen. Nem, mondta újra és újra, nem!

ravi fogyás tóvidék

Comment admettre que ce qui aurait échappé à mes recherches se serait révélé à celles de Simon Ford? Hogy is volna az lehetséges, hogy ami énelőttem a legszor­gosabb kutatás dacára rejtve maradt, azt Simon Ford megtalálta volna? Pourtant, le vieil overman doit bien savoir qu'une seule chose au monde peut m'intéresser, et cette invitation, que je dois tenir secrète, de me rendre à la fosse Dochart!

James Starr en revenait toujours là. James Starr ide lyukadt ki mindig. D'autre part, l'ingénieur connaissait Simon Ford pour un habile mineur, particulièrement doué de l'instinct du métier. A mérnök Simon Fordot igen ügyes bányásznak ismerte, olyannak, aki mesterségének igazi ösztönével van megáldva.

Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák

Il ne l'avait pas revu depuis l'époque où les exploitations d'Aberfoyle avaient été abandonnées. Il ignorait même ce qu'était devenu le vieil overman. Amióta az aberfoyle-i telepek kitermelése megszakadt, nem látta az öreget, egyáltalán nem is hallott felőle. Il n'aurait pu dire à quoi il s'occupait, ni même où il demeurait, avec sa femme et son fils.

Azt se tudta ravi fogyás tóvidék megmondani, hogy miből él, és nejével, fiával egyetemben hol is lakik. Tout ce qu'il savait, c'est que rendez-vous lui était donné au puits Yarow, et qu'Harry, le fils de Simon Ford, l'attendrait à la gare de Callander pendant toute la journée du lendemain.

Minden tudománya abban állt, hogy Simon Ford őt a Yarow-aknához találkára hívja, és hogy a bányász Harry nevű fia az egész holnapi napon át várni fogja a callanderi állomáson. Il s'agissait donc évidemment de visiter la fosse Dochart.

 •  - Периодическая таблица.
 • Nem enni, hogy lefogy
 • Он опустил руку и отвернулся, а повернувшись к ней снова, увидел, что она смотрит куда-то поверх его плеча, на стену.
 • Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák – Wikiforrás
 • Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák – Wikiforrás
 • Távolítsa el a medence zsírját
 • Fogyás 4 irányba

Nyilvánvalóan a Dochart-bánya megvizsgálása forog itt szóban. El én, elmegyek! C'est qu'il appartenait, ce digne ingénieur, à cette catégorie de gens passionnés, dont le cerveau est toujours en ébullition, comme une bouilloire placée sur une flamme ardente.

 • Золото долговечно.
 • Arról, hogy lefogy
 • Она сейчас будет .
 • Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák – Wikiforrás
 • 2 kiló hetes fogyás
 • Mérsékelt fogyás eredményeket

A derék mérnök ugyanis a szenvedélyes emberek ama válfajához tartozott, akiknek az agya örökösen forrong, mint valami tűzön álló katlan. Il est de ces bouilloires dans lesquelles les idées cuisent à gros bouillons, d'autres où elles mijotent paisiblement. Az ilyen fejek egyikében viharosan hullámzanak az eszmék, másikában lassan duruzsolnak.

Пилот достал из летного костюма плотный конверт. - Мне поручено передать вам.  - Он протянул конверт Беккеру, и тот прочитал надпись, сделанную синими чернилами: «Сдачу возьмите себе». Беккер открыл конверт и увидел толстую пачку красноватых банкнот. - Что .

Or, ce jour-là, les idées de James Starr bouillaient à plein feu. No, a mai napon James Starr eszméi lobogó tűz mellett ugyancsak forrtak. Mais, alors, un incident très inattendu se produisit. Ce fut la goutte d'eau froide, qui allait momentanément condenser toutes les vapeurs de ce cerveau. Egyszerre csak egész váratlan dolog érte, amely fagyos jégáramlatként csapta le agyának fellengző gőzeit. En effet, vers six ravi fogyás tóvidék du soir, par le troisième courrier, le domestique de James Starr apporta une seconde lettre.

Úgy hat óra tájt este, szolgája egy második levelet adott át James Starrnak. Cette lettre était renfermée dans une enveloppe grossière, dont la suscription indiquait une main peu exercée au maniement de la plume. A levél meglehetősen durva borítékban érkezett, az írása pedig messziről elárulta a nem tollforgató kezet.

Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák

James Starr déchira cette enveloppe. James Starr föltépte a borítékot. Elle ne contenait qu'un morceau de papier, jauni par le temps, et csípő zsírcsökkenés semblait avoir été arraché à quelque vieux cahier hors d'usage. Időtől elsárgult papírdarab volt benne, amely valami rég, használatlan jegyzőkönyv kitépett lapjának látszott.

Sur ce papier il n'y avait qu'une seule phrase, ainsi conçue : E papírdarabra a következő néhány szót írták: « Inutile à l'ingénieur James Starr de se déranger, -- la lettre de Simon Ford étant maintenant sans objet.

Et pas de signature. Aláírása nem volt. Chemin faisant 2. Útközben Le cours des idées de James Starr fut brusquement arrêté, lorsqu'il eut lu cette seconde lettre, contradictoire de la première.

James Starr eszejárását ugyancsak elakasztotta a második levél, homlokegyenest ellenkezője annak az elsőnek.

 1. Segít természetesen fokozni a fogyást
 2. Вид купола всегда приносил ей успокоение: он оказался маяком, посверкивающим в любой час суток.
 3. T3 a zsírégetés eredményei
 4. Глаза ее были полны слез.
 5. Egészen a zsírégetésig

Mi a manó akar ez lenni? James Starr reprit l'enveloppe à demi déchirée. Ismét kezébe vette a félig eltépett borítékot. Elle portait, ainsi que l'autre, le timbre du bureau de poste d'Aberfoyle.

Szerkesztő:Wikitradu/A Fekete Indiák

Elle était donc partie de ce même point du comté de Stirling. A másik levélhez hasonlóan erre is Aberfoyle postabélyegzőjét ütötték, tehát Stirling megyének ugyanazon vidékéről érkezett. Ce n'était pas le vieux mineur qui l'avait écrite, -- évidemment. Hogy nem az öreg bányamester írta, az bizonyos. Mais, non moins évidemment, l'auteur de cette seconde lettre connaissait le secret de l'overman, puisqu'il contremandait formellement l'invitation faite à l'ingénieur de se rendre marion karcsúsító málna puits Yarow.

És az is bizonyos, hogy a második levél írója ismeri Simon Ford titkát, amikor határozottan visszavonja a Yarow-aknához való meghívást a mérnöktől.

ravi fogyás tóvidék

Était-il donc vrai que cette première communication fût maintenant sans objet? Vajon igaz-e, hogy az az első közlemény egyszeriben tárgytalanná vált?

ravi fogyás tóvidék

Vagy pusztán az ő odautazását akarják elakasztani, akár van annak az utazásnak célja, akár nincsen? N'y avait-il pas là plutôt une intention malveillante de contrecarrer les projets de Simon Ford?

Vagy még inkább, valamiféle rosszakaratból akarják meghiúsítani Simon Ford terveit?

C'est ce ravi fogyás tóvidék pensa James Starr, après mûre réflexion. Ezeket gondolta magában eltűnődve James Starr, és a levelek ellentmondása csak ösztökélte, hogy mégis odautazzék a bányához.

Cette contradiction, qui existait entre les deux lettres, ne fit naître en lui qu'un plus vif désir de se rendre à la fosse Dochart. Hiszen ha az egész nem egyéb szemfényvesztésnél, még akkor is legjobb lesz tisztába jönni a dologgal. D'ailleurs, si, dans tout cela, il n'y avait qu'une mystification, mieux valait s'en assurer.

Mais il semblait bien à James Starr qu'il convenait d'accorder plus de créance à la première lettre qu'à la seconde, -- c'est-à-dire à la demande d'un homme tel ravi fogyás tóvidék Simon Ford plutôt qu'à cet avis de son contradicteur anonyme. Emellett hajlandóbb is volt inkább hinni az első, mint a második levélnek; többet adott egy Simon Ford-féle ember meghívására, mint névtelen ellentmondója irka-firkájára.

Éppen azért, mondotta magában, mert annyira akadályozni akarják elhatározásomat, kell annak a Simon Ford dolgának valami rendkívüli fontosnak lennie!