Much more than documents.

Egyszerűen fogyás a roanoke va- ban, Uploaded by

revai17_1.pdf

E problémák megoldása érdekében transzferrin-funkcionalizált nanorészecskét Tf-NP fejlesztettünk ki, amely kettős kombinációs terápiákat tud nyújtani. Intravitális képalkotás alkalmazásával megmutatjuk, hogy a Tf-NP-ek egerekben képesek az intakt BBB-vel áthaladni, valamint a tumorok közvetlen kötődését a GBM két intrakraniális ortotopikus modelljében.

A tumort hordozó egerek kezelése temozolomiddal töltött Tf-NP-ekkel és a JQ1 brómodomain inhibitorral megnövekedett DNS-károsodáshoz és apoptózishoz vezet, amely korrelál a tumorterhelés 1, 5—2-szeres csökkenésével és a megfelelő túlélés növekedésével az egyenértékű szabad gyógyszerrel összehasonlítva adagolást.

A Tf-NP-vel töltött gyógyszerekkel kezelt immunkompetens egerek védelmet nyújtanak a szisztémás gyógyszer toxicitás hatásai ellen is, ami a nanoméretű platform preklinikai potenciálját mutatja, hogy új kombinációs terápiákat nyújtson a gliómák és más központi idegrendszeri tumorok számára. Bevezetés A jelenlegi élelmiszer- és gyógyszeradagolás FDA által jóváhagyott rákterápiák, például a Doxil® nano-méretű liposzómális droghordozói nagyban függnek a passzív fokozott vaszkuláris permeációs hatásoktól, hogy a lefogyok, ha nem eszem előnyös felhalmozódást érjenek el 1.

A közelmúltban kifejlesztettünk egy polietilénglikol PEG ilated liposzóma nanorészecskét Z avg d h ~ nmamely a Doxil®-hoz hasonlóan stabilitást biztosít a keringésben, de ezenkívül PEG Dalton Da; PEG 2k felszíni kapcsoló molekuláris célzó ligandumokkal, például folsavval, és képes arra, hogy hidrofób hatóanyagot elválasztjon a lipid burkolatban, miközben hidrofil hatóanyagot tartalmaz a liposzóma vizes belsejében, a kettős kombinációs terápiák egyetlen nanorészecskében NP történő szállítására.

A transzferrin-funkcionalizált nanorészecskék átlépik az ép BBB-t. A fehér körvonal a koponyaablak csontos peremét ábrázolja, csont második harmonikus jelével kékben. A képeket 24 órával a nanorészecskék egyetlen farokvénás injekciója után vettük.

Latin név: Solanum tuberosum L.

Fokozatú glioma a leggyengébb primer agyi malignitás, amelynek a medián túlélése kb. Annak ellenére, hogy a glioma-asszociált tumor tartályok fokozott áteresztőképessége és szivárgása miatt, a tumor tartályok heterogén egyszerűen fogyás a roanoke va- ban, a beavatkozó tumorsejtek hiánya ezekben az edényekben és a megváltozott cerebrospinalis folyadék CSF dinamikája megakadályozza a kemoterápiák hatékony bejuttatását a tumorsejtekbe. Ennek a kihívásnak a kezelése érdekében az NP-eket a közelmúltban alkalmazták a meglévő és új terápiák terjesztésének fokozására a BBB 8-on.

Az NP-ek stabil polimer kapszulázási rendszerek, amelyek több rakomány szállítására szolgálnak a központi idegrendszerre CNS 9.

Greg Iles ISTENI SUGALLAT

Az NP-k felületének a ligandumokkal való funkcionálása a fehérje receptorokhoz, amelyek általában az agykapilláris endotélium és a glioma sejtek felületén expresszálódnak, elősegíthetik a BBB-n keresztüli szállítást receptor-közvetített transzcitózissal és az azt követő tumor-célzással. Az ilyen ligandumok közé tartozik a transzferrin, a folsav, a laktoferrin, az interleukin peptid és a kis sűrűségű lipoprotein 4. Az intracelluláris transzport vezikulák könnyen befogadhatják a és nm közötti átmérőjű NP-eket a receptor-közvetített transzcitózis révén, lehetővé téve az NP konstrukciók széles skálájának sokoldalúságát és alkalmazhatóságát Korábbi munkánk, amely a folsav-funkcionalizált NP-ek tartós felvételét mutatja a hármas negatív mell- és nem-kissejtes tüdőrákok xenograft egérmodelljeiben, azt feltételezték, hogy ezt az NP platformot egy új liposzómális kombináció terápiában lehet alkalmazni.

Végül, a rákos nanomedicinák egyszerűen fogyás a roanoke va- ban hatékonysága nem csak a daganatok hatékony kezelésére való képességüktől függ, képesnek kell lennie a szisztémás keringés stabilitásának fenntartására a hasznos idő előtti felszabadulása nélkül, elkerülve a szisztémás gyógyszer toxicitás és a káros mellékhatásoktól eltérő hatásokat. Ezt a doxorubicin Doxil® PEGilált liposzómás készítménye esetében tapasztaljuk, ami jelentősen csökkenti a doxorubicin 11 kardiotoxicitását.

Ebben a tanulmányban kimutattuk, hogy a transzferrin-funkcionalizált PEGilált NP-k Tf-NP-k felhasználhatók új kombinációs terápiák szállítására a BBB-n keresztül két intracraniális ortotopikus egér modellben. Továbbá megmutatjuk, hogy a liposzómával kapszulázott terápiákkal kezelt egerek viszonylagos védelmet nyújtanak a szisztémás gyógyszer toxicitás ellen, ami azt mutatja, hogy ez a nanoméretű platform képes a központi idegrendszeri daganatokban szenvedő betegek eredményeinek javítására.

Úgy döntöttünk, hogy a Cy5. A konfokális mikroszkópos képek mennyiségi meghatározása friss fagyasztott koronális agyi szakaszokon a Tf-NP-ek legmagasabb felhalmozódását mutatta az agyban a Fol-NP-ekhez viszonyítva, a Hg-NP-kkel detektált Cy5.

Ez további előzetes bizonyítékot szolgáltatott arra vonatkozóan, hogy a funkcionális NP-k egereken áthaladhatnak az ép BBB-n.

Ezután többfunkciós intravitális élő képalkotást végeztünk egy koponyablakon 1b. A hajó szivárgásának szabályozása érdekében 70 kDa-os FITC-dextránt adtunk be intravénásan, hogy biztosítsuk az edény integritását a koponyaablakos eljárás után kiegészítő film 1.

Az autofluoreszcenciát a jel-zaj arány növelésével szabályoztuk, így az ebben és a későbbi intravitális képekben megfigyelt összes Cy5. Mivel a Tf-NPs az agyban a legnagyobb százalékos felvételt mutatta, és a legkisebb átlagos átmérője Z avg d h ~ nm volt 1. Negatív kontrollként intravénásan intravénásan injekcióztuk a Hg-NP-ket, és nem sikerült kimutatnunk az agyi mikrovesszerek endotéliumának felvételét 1c. Ezzel ellentétben a Tf-NP-k a mikrovezetők endotéliumán át történő szállítást mutatják be a környező szubarachnoid térbe 1d.

Ezt még jobban értékeljük, ha μm-nél mélyebbre helyeztük a kortikális köpenybe, ahol a Tf-NP-ek diffúzióját megfigyelték egy mikrovezér izolált szakaszán, és az NP-ek diffúziós gradiensét képezték a véredénytől távol 1. Teljes méretű asztal Gliomas transzferrin-funkcionalizált NP-eket vesz fel Ezt követően meghatároztuk a Tf-NP-ek azon képességét, hogy a gliomák két intrakraniális ortotopikus egér modelljében receptor-közvetített transzcitózist érjenek el: a humán U87MG és egér GL glioma modellek.

Az immunhisztokémiai IHC festés transzferrin receptor expressziót mutatott a tumorral összefüggő vérerek endotéliumában és a tumorsejtekben mind az U87MG, mind a GL tumort hordozó egerekben, viszonylag nagyobb intenzitással az U87MG-ben a GL tumorokhoz viszonyítva 2a.

Ábra; -Tf Receptor.

A transzferrin-receptornak ez a megnövekedett egyenletes festése a tumor egészében nem volt megfigyelhető a kontroll IgG ellenanyaggal festett soros szakaszokban 2a. Ábra; IgG kontroll. A Western blot analízis azt is kimutatta, hanga fogyás a transzferrin receptor expressziója 1, 4-szeresére nőtt az U87MG-ben, összehasonlítva a GL sejtekkel, összhangban az IHC-ben megfigyelt tumorfajták között megfigyelt viszonylagos különbségekkel 2b.

Sodorna, tkp. Bazzi de'BazziGiovanni An- Sodortvirág növ. Sodrás, szálas anyagok ós fonalak megcsava- Vercelliban legkésőbb Sienában rása.

Eredményeink összhangban vannak az U87MG 12 és GL 13 sejtekben a transzferrin receptor expresszióját igazoló vizsgálatokkal, ami arra utal, hogy a transzferrin alkalmas lehet ligandumként NP-jeinkben a receptorok által közvetített transzcitózis és tumor-célzás értékelésére, amint azt a 14, 15 irodalomban leírtuk. A Cy5. Ezt az intracelluláris felvételt ezután áramlási citometriával határoztuk meg, amely a Cy5.

egyszerűen fogyás a roanoke va- ban sovány mód zsírégetés

Ezek az eredmények arra utalnak, hogy a transzferrinnel való funkcionalizálás szükséges az NP87 sejtek felvételéhez U87MG és GL glioma sejtekben. A transzferrin-funkcionalizált liposzómák a receptor-közvetített transzcitózist és a GBM intrakraniális modelljeihez jutnak.

Az immunhisztokémia kimutatja a transzferrin receptor a-Tf receptor expresszióját a tumor-asszociált vérerek endotéliumában és az U87MG és a GL glioma agydaganatok tumorszövetében. Az egér IgG negatív kontrollként szolgált a nem specifikus antitestfestéshez IgG kontroll.

egyszerűen fogyás a roanoke va- ban hogyan égethető makacs haszsír

Az adatok átlag ± SEM-ekként jelennek meg három külön kísérletben. A tumorokat 14 nappal az implantációt követően növesztettük. Ábra, jobb felső panelek és kiegészítő filmek 2 és GL tumorok 2e.

Masters Olympia '99

Ábra, jobb alsó panelek és kiegészítő film 3amelyek bizonyítják a Tf képességét. Ábra, bal panelekami arra utal, hogy a transzferrin-funkcionalizálás szükséges a BBB-n keresztüli szállításhoz és NP-ek a glióma-hordozó egerekhez.

A TMZ és a brómodomain inhibitorok kezelése gliómákban adalékanyag A gliómák kezelésének jelenlegi aranyszintje az emberekben magában foglalja a DNS károsodást okozó alkilező szert TMZ 5.

Könyvtárosként kölcsönzött-e már a kölcsönzési határidőn túl? A válaszok megoszlása: 6 - Természetesen, a könyvtárosnak ez alapértelmezett juttatás.

A közelmúltban közzétettük azt az új megfigyelést, hogy a BET bromodomain fehérjék gátlása a JQ1 hatásos kis molekulájú gátlóval szabályozza a DNS-károsodási választ több rákos sejtvonalban in vitro, beleértve az U87MG-sejteket 16, és mások is jelentettek tumorellenes hatásokat a BET bromodomain gátlás után egérben glioma modellek Mivel a gliomák gyors ellenállást mutatnak a TMZ ra, feltételeztük, hogy a brómodomin inhibitor hozzáadása tovább érzékenyítheti a gliomákat a TMZ-terápiára.

Kombinatorikus index CI értékek a Chou-Talalay módszerrel.

egyszerűen fogyás a roanoke va- ban lily marston fogyás

Ábra, vörös vonalak számszerűsítve csökkentett életképességet mutattak, összehasonlítva a JQ1 log-szeres növekedésével egyedül 3b.

Ábra, kék vonal. A Tf-NP kapszulázott gyógyszerek kiváló terápiás hatékonysággal rendelkeznek Ezután a glióma egérmodelljeinkben vizsgáltuk a hatóanyaggal terhelt NP-k terápiás hatékonyságát a szabad gyógyszeradagoláshoz képest. Ábra, vázlatosanés jellemeztük az NP-kből származó gyógyszerkibocsátás kinetikáját.

Egyetlen vagy kettős hatóanyaggal töltött NP-t egyszerűen fogyás a roanoke va- ban float-a-lyzer® készülékekben, MW-os levágást 37 ° C-on normál sóoldatban, keverés közben. A mintákat 72 óra múlva több időpontban eltávolítottuk az eszközökből, és nagy teljesítményű folyadékkromatográfiával analizáltuk a hatóanyagok felszabadulását az NP-ekről az idő múlásával.

  1. A kiadó minden jogot fenntart, az írott és az elektronikus sajtóban részletekben közölt kiadás és közlés jogát is.
  2. Somhow -
  3. Súlycsökkentés kiválthatja a migrén
  4. Látták: Átírás 1 Akvakultúra természetes módszerekkel
  5. Hogyan néz ki a 100 font fogyás?

A JQ1-gyel töltött NP-k kb. A kettős hatóanyaggal terhelt NP-k hasonló kioldódási kinetikát mutatnak, viszonylag gyorsabb JQ1 felszabadulást mutatva a TMZ-hez képest, és mindkét hatóanyag teljes felszabadulása 72 óra elteltével 4d. JQ1 és TMZ liposzómák hatóanyag-felszabadulásának jellemzése.